LRK

De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen.
Om deze kwaliteit te waarborgen, wordt toezicht gevoerd en waar nodig gehandhaafd.
Alle kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang staan daarom in het Landelijk Register Kinderopvang (afgekort: LRK).

Ons LRK nummer is 750361153
Zie Rijksoverheid